Događanja u Škopljancima,  Konobe,  Nekategorizirano,  Seoski turizam

UNESCO zaštita u etno eko selu Škopljanci – hrana nultog kilometra

Mediteranska prehrana na hrvatskom Jadranu, njegovoj obali, otocima i dijelom zaleđa, uvjetovana je ekološkim, klimatskim, povijesnim i kulturnim čimbenicima Mediterana. Ona je temelj identiteta ljudi koji žive na tom prostoru te je tekovina raznih kultura i utjecaja koje se kontinuirano prenose s koljena na koljeno. Ujedno je i jedinstvena zbog oblikovanja kulturnog identiteta svojstvenog za hrvatski jadran, njegove otoke i dijela zaleđa, što se ponajviše očituje u običajima i obredima te govoru. Međusobna povezanost prirodnih resursa i ljudskih potreba te posljedično i ljudske vještine, odražava se na prehrani stanovnika. Život u suglasju s prirodnim blagodatima osnova je takvog života i prehrane.

Osim povezanosti prirode i prehrane, važno je napomenuti njezinu društvenu i socijalnu komponentu koja se u prošlosti intenzivnije očitovala u životu ljudi, no ni danas nije zanemariva. Međusobna ispomoć i razmjena namirnica, namirivanje obitelji lošijeg imovinskog stanja od strane imućnijih obitelji i sl., činjenice su koje opisuju svakodnevnicu tog područja u prošlosti. Djeca su se od malenih nogu pripremala na suživot s prirodom i na korištenje njenih dobara, a jako bitna je i uloga žene u prijenosu kulinarskog znanja i očuvanju tradicije.

S ponosom naglašavamo kako u etno eko selu Škopljanci već dugi niz godina pripremamo isključivo domaću, tradicionalnu ”spizu” te je ona kao takva ovim priznanjem dobila i dodatnu vrijednost. Nama kao domaćinima ujedno je i dodatni poticaj da ustrajemo u našem radu te zadržimo visoki nivo u gastro ponudi naše Zagore.

http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/mediterranean-diet-00884


Republika Hrvatska

Konzervatorski odjel u Splitu

Klasa: VPI I-612-08/17-05/0027

Ur.broj: 532-04-15/15-17-1

Split, 8. veljače 2017.

Ostavi odgovor