Kevina jama u Radošiću

Kevina jama jedna je od najpoznatijih od pedesetak do danas istraženih speloloških objekata na širem području zaleđa Kozjaka. Iako je jama istražena već poćetkom proteklog stoljeća svoju ”popularnost” u medijima jama je priskrbila mnogobrojnim napisima i pričama o u njoj ubačenim ljudima tijekom II. svjetskog rata. Cestom Split – Kaštel Stari – Drniš do raskrižja za selo Radošić jama se nalazi desetak metara sjeverozapadno od križanja, tj. neposredno uz sjevernu stranu ceste za Radošić…

Profesor na Velikoj Realci u Splitu Umberto Girometta istraživao je brojne špilje i jame na području srednje Dalmacije. u ”Glasniku Geografskog društva” u beogradu (Girometta, 1923.) Girometta o Kevinoj jami na 100.stranici piše slijedeće: ”Kevina jama”(Radošić). Ljevkasti otvor vodi u vertikalnu i 35 metara duboku cijev. U toj dubini prelazi ona u veliku hemisferičku pećinu. U sredini podanka, baš točno pod otvorom cijevi, diže se čunj visok 10 m., a sastavljen od crvenice, kamenja s površja i materijala s cijevnih strana. Ovdje se ondje opažaju po tlu pećinskog dijela ogromni blokovi štropoštani sa svoda, a diže se i po koji cunj crvnice, kojemu odgovara škrip na štropu. Rubovi jemisferične šupljine su duboko podrovani. Tu ima obilno špiljskog gliba. Dubina jame je 60 metara.

Ostavi odgovor