Eko projekt – Čuvajmo Hrast Nama na Čast

HrastU selu Radošić, etno eko selu Škopljanci nalazi se stoljetna šuma hrasta medunca (Quercus pubescens ) zaštićeni spomenik prirode RH. Kulturno umjetničko društvo ”Ognjište” projektom ” čuvajmo hrast nama na čast” želi približiti mladim naraštajima važnost očuvanja prirodnih dobara te kroz edukativne radionice škole u prirodi upoznati ih sa ljepotom flore i faune Dalmatinske zagore.

U projekt se mogu uključiti sve škole kao i vrtići i druge odgojno – obrazovne ustanove. Svaka škola koja se uključi u projekt dužna je:
– donirati jednu drvenu klupu,
– koš za smeće,
– jednu sadnicu (orah, koštela, badem…) kao ”prijatelja” hrastu koji nosi njihovo ime
– odabrati ”kuma/kumu” za svoj hrast koji bi svojim uglednim statusom bili primjer mlađim naraštajima
– izraditi ploču sa natpisom ( ime škole i ime kuma/kume) u koordinaciji sa voditeljem projekta

Na Dan planeta zemlje, 22.04.2015. svakoj ustanovi koja se uključi u eko projekt dodjelit će se priznanje za očuvanje okoliša Dalmatinske zagore – prepoznate zemlje. U suradnji sa Gradskom čistoćom d.o.o. Split formirat će se prvi ” zeleni otok” u Dalmatinskoj zagori kako bi mladim naraštajima i posjetiteljima ukazali na važnost sortiranja otpada s ciljem popularizacije zaštite okoliša i održivog razvoja kroz praktične primjere, aktivnosti te kreativne radionice za djecu i mlade. Sa stručnim kadrom Hrvatskih šuma organizirat ćemo predavanje na temu ekologije i važnosti čuvanja šume za budućnost.

U sklopu projekta ”čuvajmo hrast nama na čast” predvidjeli smo mnogobrojne aktivnosti sa svrhom okupljanja primarno djece i mladih i omogućavanja njihove međusobne interakcije. Naglasak će biti na aktivnom sudjelovanju i zajedničkom kreiranju aktivnosti kroz edukaciju i komunikaciju među djecom i mladima. Na ovaj način odgajani, mladi ljudi nosit će u sebi, tijekom čitavog života drukčiji odnos prema vlastitoj prirodnoj baštini, temeljen na uvjerenju (spoznajnom procesu temeljenom na praktičnom iskustvu) da upravo mi u Hrvatskoj živimo na jednom od najljepših prostora na svijetu, koji smo tek posudili od svojih predaka. Zato ga trebamo voljeti i čuvati. Stoga ćemo djelovati u smjeru promjene vrijednosnog sustava djece i mladih u skladu sa stvarnim vrijednostima hrvatske prirodne baštine.

Cijelovito shvaćanje položaja čovjeka i ljudskog društva u biosferi i njegove ovisnosti o harmoniji prirodne sredine najbolje će imati oni ljudi koji uz sve ostale komponente odgoja i obrazovanja imaju ekološki razvijenu svijest i određena ekološka znanja.

Škole koje su se do sada uključije u projekt

mini-O.Š. Sućidarmini-O.Š. Don Lovre Katića Solinmini-O.Š. Kraljice Jelene Solinmini-O.Š. Pojišanmini-O.Š. Primorski dolacmini-O.Š. S.S. Kranjčević Lovrećmini-O.Š. Stjepan Radić Tijaricamini-O.Š. Studencimini-O.Š. Vjekoslava Paraća

 

Ostavi odgovor